Investeringsstöd för föreningsägd idrottsanläggning - ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om investeringsstöd för idrottsanläggning måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för Kultur- och fritidsavdelningen .  Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Stöd kan sökas för idrottsanläggning till och med den 28 februari.

  • Ansökan under 100 000 kr beslutas under mars-april och betalas löpande ut efter inkommen kostnadsredovisning men som senast i november vecka 45.
  • Ansökan över 100 000 kr beslutas Regionstyrelsen. Betalas ut löpande efter inkommen redovisning dock innan vecka 45 i november.
  • Andra finansieringsformer och rådgivning kan finnas exempelvis hos boverket eller Riksidrottsförbundet.
  • Tänk på att det finns lagar att förhålla sig till när det gäller ny-, om- och tillbyggnad för tillgänglighet och miljö.
  • Bidragsbestämmelser finns på Region Gotlands webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa