Investeringsstöd för föreningsägd idrottsanläggning - ansökan

LÄS MER
  • Stöd för investeringsanläggning kan sökas till och med den 28 februari. Det är viktigt att bifoga kostnadsberäkningar eller offerter utförda av branschkunnig person. Investeringen får inte vara påbörjad innan ansökan men måste kunna genomföras under innevarande år.
  • Region Gotland kan finansiera upp till 70 procent av totalkostnaden, men max 200 000 kr. Region Gotlands stöd går att kombinera med andra projektmedel, exempelvis från andra statliga myndigheter eller EU-organ, stiftelser eller andra organisationer.
  • Utbetalning av stöd sker efter kostnadsredovisning som skickas in senast vecka 45. För att stödet ska kunna utbetalas måste även föreningen ha skickat in kompletta årsmöteshandlingar och fått dem godkända.
  • Bidragsbestämmelser finns på Region Gotlands webbplats: Region Gotlands bidragsbestämmelser

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa