Betygshandlingar från regionarkivet - beställning

LÄS MER

I regionarkivet finns betygskataloger, betygskopior, examenskataloger med mera från kommunala skolor och några friskolor. Handlingarna förvaras de första åren på respektive skola och överförs därefter till regionarkivet.

Här hittar du mer information om regionarkivet såsom öppettider, kontaktuppgifter och kopieavgifter för offentliga handlingar:

Regionarkivet

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa