Betygshandlingar från regionarkivet - beställning

LÄS MER

I regionarkivet finns betygskataloger, betygskopior, examenskataloger med mera från kommunala skolor och några friskolor. Handlingarna förvaras de första åren på respektive skola och överförs därefter till regionarkivet.

Här kan du hitta mer information om vilka betygshandlingar som kan finnas i regionarkivet:
Betygshandlingar

Här finns information om regionarkivets öppettider, kontaktuppgifter och avgifter för offentliga handlingar:
Regionarkivet

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa