Skicka en förfrågan till regionarkivet

LÄS MER

Har du en förfrågan om allmänna handlingar som finns i regionarkivet, eller vill du lämna in handlingar som t.ex. har tillhört en tidigare kommun på Gotland, då kan du beskriva vad just din fråga handlar om här. I regionarkivet finns både offentliga handlingar och sekretessbelagda handlingar. Vid begäran om utlämning av sekretessbelagda handlingar, gör vi en sekretessprövning och behöver därför kontaktuppgifter för att kunna ställa eventuella frågor. Vid begäran om offentliga handlingar har den som frågar rätt att vara anonym, men om vi ska kunna göra ett utlämnande behöver vi minst ha en korrekt e-postadress.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa