Vaccination i skolan - medgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsans medicinska insats erbjuder alla barn och ungdomar i Sverige vaccin enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

För att Region Gotlands elevhälsa ska ge vaccin till personer under 18 år krävs att barnets vårdnadshavare lämnar sitt medgivande. Medgivandet lämnas i den här e-tjänsten. Kontakta skolsköterskan på barnets skola om du vill återta ditt medgivande.

De vaccinationer som ges registreras i barnets medicinska journal. De rapporteras också till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lag måste vårdgivare rapportera alla vaccinationer som ges inom vaccinationsprogrammet för barn.

Information om vaccinationsprogrammet för barn finns på flera språk på Folkhälsomyndighetens webbplats:
Folkhälsomyndigheten

Du kan också kontakta skolsköterskan på barnets skola för mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa