Felanmälan trafik och infrastruktur

LÄS MER

Välkommen till felanmälan för Region Gotland! Här kan du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Felanmälan finns också som app för iPhone  och Android .

Det kan till exempel vara hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fel på vatten- och avloppsledningar i gata, fulla papperskorgar och mycket annat. Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla som komplement till din anmälan.

Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt felanmälningssystem för snabbast möjliga hantering. Du som felanmälare kan välja att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdas. 

I kartan eller listan som du når via länken ovan kan du också se ärenden som redan kommit in till oss. Om vi redan fått in ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på nålen, välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland