Presentation av kulturinsats

LÄS MER

Välkommen att presentera förslag genom att ansöka till Skapande skola på Gotland via e-tjänsten på denna sida. Ansökningar gäller för skolans läsår 2022-2023.

 

Er ansökan kan bli ett utbudsblad.
Kontrollera noga att alla uppgifter är med och att texten är lättläst innan ansökan skickas.  Cv / referenser och kostnadsberäkningar skall bifogas separat i E-tjänsten.
Notera att om ansökan beviljas kan svaren på frågorna/presentationen och den bild som infogas komma att återanvändas som ett utbudsblad till alla våra skolor.

 

Observera att alla inkomna ansökningar blir offentliga handlingar.
När ansökan är hos oss skickas ett mailsvar automatiskt som bekräftar inlämnat nytt ärende.

Välkommen att följa den gröna knappen "Starta e-tjänsten"!

 

Vad händer från ansökan till beslut?
Hela processen finns beskriven på Region Gotlands webbplats: https://www.gotland.se/skapandeskola

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa