Livsmedelsverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du

  • Registrera ny livsmedelsverksamhet
  • Anmäla ändring i befintlig verksamhet
  • Anmäla att din verksamhet ska upphöra

Om du inte anmäler din livsmedelsverksamhet kan du få betala en sanktionsavgift.

Du använder din e-legitimation till exempel BankID eller Mobilt BankID för att logga in i e-tjänsten för att anmäla en registrering av ditt företag. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.
 

Anmäl 10 vardagar innan du tänker starta verksamheten
Skicka in din kompletta anmälan om registrering senast 10 vardagar innan du tänker starta verksamheten. När din anmälan har blivit registrerad får du ett beslut om registrering från Region Gotland. Du får starta din verksamhet 10 dagar efter det att du skickat in en komplett anmälan även om du inte  fått något beslut. Om beslutet dröjer är det viktigt att du hör av dig till oss.
 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag.
 

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi bedömer riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker och behov som finns i din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollfrekvensen för planerad offentlig kontroll.
 

Avgift för registrering
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av regionfullmäktige på Gotland. Information om aktuell avgift finns på Region Gotlands webbplats: TAXA FÖR REGION GOTLANDS OFFENTLIGA KONTROLL AV LIVSMEDEL 
 

Om du har frågor kan du ringa team livsmedel på telefonnummer 0498-26 32 10.
Telefontid vardagar klockan 9-12.

E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Kontakta oss om du istället vill lämna din ansökan på en blankett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa