Livsmedelsverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du

  • Registrera ny livsmedelsverksamhet
  • Anmäla ändring i befintlig verksamhet
  • Anmäla att din verksamhet ska upphöra

Om du inte anmäler din livsmedelsverksamhet kan du bli ålagd att betala en sanktionsavgift.

När du företräder ditt företag använder du din egen e-legitimation (t.ex. BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.
 

Anmäl 10 vardagar innan du tänker starta verksamheten
Anmäl ny livsmedelsverksamhet senast tio vardagar innan du tänker starta verksamheten. När din anmälan blivit registrerad får du ett beslut om registrering från Region Gotland. Så fort du fått det kan du starta. Om du har skickat in en komplett anmälan men inte fått något beslut får du starta verksamheten utan beslut 10 vardagar efter att du skickade in den kompletta anmälan. Om beslutet dröjer är det dock viktigt att du hör av dig till oss
 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.
 

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din kontrollavgift.
 

Avgift för registreringen
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av regionfullmäktige på Gotland. Information om aktuell avgift finns på Region Gotlands webbplats:
Livsmedelshantering
 

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Region Gotland har vi samlat information på vår webbplats:
Livsmedelshantering

Om du har frågor kan du ringa team livsmedel på telefonnummer 0498-26 32 10.
Telefontid vardagar klockan 9-12.

E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Kontakta oss om du istället villl lämna din ansökan på en blankett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa