Tilläggsbelopp i förskola och grundskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med tilläggsbelopp är att säkerställa att barns och elevers omfattande behov av särskilt stöd kan tillgodoses. Inför ansökan och beslut krävs att barnets/elevens stödbehov klarläggs och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. För fristående huvudmän är Region Gotland inte skyldig att lämna bidrag för barn/elever som är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen.

 

Mer information om tilläggsbelopp på Region Gotlands webbplats:

Tilläggsbelopp för barn och elever med extra ordinära behov av särskilt stöd

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa