Klagomål - olägenhet för människors hälsa eller miljön

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål om olägenhet för människors hälsa eller miljö. Klagomålet går till enhet Miljö- och hälsoskydd som handlägger ärendet.

Läs gärna detta innan du startar e-tjänsten:

-       Vid klagomålsärenden som rör olägenhet för hälsan ska du i första hand kontakta den ansvarige fastighetsägaren, grannen eller verksamheten som kan vidta åtgärder för att förbättra situationen. Om störningen kvarstår även efter detta kan du lämna klagomål/kontakta enhet Miljö- och hälsoskydd.

-       Vill du anmäla en nedskräpning – använd tjänsten för felanmälan.

-       Störningar p.g.a. vilda djur hanteras oftast inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Om vilda djur orsakar skada eller olägenhet är det fastighetsägaren själv som ska vidta förebyggande åtgärder på sin mark. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa