Explosiva varor - hantering och anmälan om föreståndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om förvärv av, förvaring av, handel med, användning av, överföring inom Sverige eller godkännande av föreståndare för explosiva varor. Läs mer om tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor på Region Gotlands webbplats.

Du kan välja att skriva ut en blankett som då skickas per post till Region Gotland.

Blanketter adresseras till:
Region Gotland
Regionstyrelsen
621 81 Visby

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa