Egensotning - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om att på egen hand eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten i enlighet med 3 kap. 4 §  i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

För att dispens för egensotning ska beviljas ska utbildningsbevis bifogas samt att anläggningen ska vara felfri.

Läs mer om egensotning på Region Gotlands webbplats.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss.
Kontaktuppgifter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa