Vatten och avlopp - ändringsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du genomför ändringar i din VA-installation måste detta anmälas till Region Gotland. Som förändringar av installation räknas följande:

Då du skickar in ärendet kommer ansvariga entreprenören/entreprenörerna som du anger att ombes signera ärendet digitalt. Detta för att säkerställa att arbetet kommer att genomföras av en entreprenör med korrekt utbildning registrerad hos Region Gotland. Om entreprenören inte signerar ärendet kommer du att notifieras och ärendet kommer inte in till Region Gotland.

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa