Växtnäringsämnen - ansökan/anmälan om spridning eller dispens

LÄS MER

I följande e-tjänst kan ni ansökan/anmälan om spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde samt ansöka om dispens för gödselspridning.

Enligt vattenskyddsföreskrifter.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa