Växtnäringsämnen - ansökan/anmälan om spridning

LÄS MER

I följande e-tjänst kan ni ansökan/anmälan om spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde samt ansöka om dispens för gödselspridning.

Enligt vattenskyddsföreskrifter.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa