Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Alla elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts ska göra en ansökan (gäller inte elever i särskola). Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Ansökan sker via inloggning med e-legitimation. Om du inte har e-legitimation, använd blankett eller kontakta kundtjänst på telefon 0498-26 94 60 eller e-post skolskjuts@gotland.se.

Mer information om skolskjuts

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden - Region Gotland