Aktivitetsstöd för pensionärsförening - ansökan

LÄS MER

Pensionärsförening/-organisation som är ansluten till riksorganisation för pensionärer och som uppfyller kraven Region Gotlands bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsstöd kan ansöka om aktivitetsstöd: https://gotland.se/90379

För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst 10 medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler. Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.

Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsavdelningen
forening@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Regionsstyrelsen