Behörighet att utföra kravställd bygglovsmätning för specifikt projekt - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om godkännande för att utföra utstakning och lägeskontroll för specifikt projekt.

Region Gotland tillämpar lantmäteriets rekommendationer för grundläggande mätningsteknisk färdighet (inklusive kompletterande information A§348/2010 bilaga 1 och 2) vid bedömning av sökandes färdighet.  Sökande ska bifoga underlag för bedömning till denna ansökan (till exempel examensbevis och tjänstgöringsintyg). För mer information, se Lantmäteriets rekommendationer.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa