God man, förvaltare - begäran om entledigande

LÄS MER

I e-tjänsten kan du som god man/förvaltare begära att få avsluta hela eller delar av ett uppdrag. Ärendet måste signeras digitalt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa