God man, förvaltare, förmyndare - ansökan om uttag av medel med överförmyndarspärr

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att som god man/förvaltare/förmyndare göra uttag av medel med överförmyndarspärr måste du först ansöka om samtycke hos överförmyndarnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa