Stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen som t.ex. trygghetslarm, särskilt boende, olika hemtjänstinsatser, korttidsplats, dagverksamhet eller boendestöd (18-65 år).

Om du använder e-tjänsten för att ansöka behöver du logga in med e-legitimation.

För dig som saknar e-legitimation finns blankett för ansökan. Blanketten skrivs ut och skickas sedan in till den adress som finns angiven på blanketten.

När socialförvaltningen mottagit din ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med dig och påbörja handläggningen. Därefter görs en individuell bedömning innan beslut fattas och skickas till dig.

Som förvaltare, god man, anhörig/närstående eller annan kan du via denna e-tjänst anmäla behov om stöd eller hjälp för den person i din omgivning som behovet avser. Socialförvaltningen kommer då, efter att anmälan mottagits, att kontakta den person som du uppgett behöver stöd och hjälp för att få bekräftat att de vill ansöka.

 

Gäller ärendet en orosanmälan för en vuxen, använd istället e-tjänsten för orosanmälan: Orosanmälan - vuxna

Där kan du också göra en anonym anmälan. Det går även bra att kontakta myndighetsavdelningen via telefon på 0498-26 90 00.


Mer om stöd och hjälp till äldre:

Region Gotlands webbplats om äldreomsorg

Mer om stöd och hjälp vid psykisk funktionsnedsättning:

Region Gotlands webbplats om stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Om du vill ansöka om hemtjänst kan du först göra en preliminär beräkning av hemtjänstavgiften:

Preliminär beräkning av hemtjänstavgift

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg då god man/förvaltare gör anmälan
  • Personnummer för den som anmälan avser

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa