Driftsstöd för samlingslokal 2024 - ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om driftstöd för samlingslokal måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för Kultur- och fritidsavdelningen.

Villkor för driftstöd för samlingslokal:

Stöd utgår i två delar, ett grundstöd och ett uthyrningsbaserat stöd. Uthyrningsstödet har två stödnivåer. För studiecirklar och ungdomsverksamhet ges ett högre belopp. För att stöd skall utgå skall lokalen ha varit uthyrd till extern hyresgäst vid minst 12 tillfällen utöver den egna verksamheten det senaste året och att sökande lämnar in ekonomisk redovisning och övriga årsmöteshandlingar. Stöd utgår inte för uthyrning till fasta hyresgäster eller turistlogi. Samtliga uthyrningar skall kunna verifieras. Organisationen kan riskera att mista sitt kommunala stöd om den upplåtit sin lokal till sådan ungdomsverksamhet eller arrangemang som inte är drogfritt.

I e-tjänsten behöver du svara på många frågor och det kan vara svårt att slutföra ansökan i en och samma session. Loggar du in med e-legitimation så kan du spara påbörjad ansökan, och på så vis fortsätta vid ett annat tillfälle. Loggar du in med e-legitimation på nytt hittar du sedan din påbörjade ansökan under "Mina sidor".

 • Sista ansökningsdag är den 31 mars.
 • Bidrag betalas ut tidigast 30 april och senast v. 45.
 • Utbetalning sker när föreningens årsmöteshandlingar är komplett inskickade.
 • Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod.
 • Uppgifter för samlingslokalhållande förening
  Kontonummer (inkl. clearingnummer) eller eller Plus/bankgirouppgifter.
  Organisationsform.
  Kontaktuppgifter till dig som fyller i formuläret.
   
 • Ansökan avser år:
   
 • Redovisning av uthyrning under det senaste året
   
 • Räntor, amorteringar och skuld för senaste genomfört verksamhetsår
  ​​​​​

 

Frågor om e-tjänsten

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelseförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa