Driftsstöd för samlingslokal - ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om driftstöd för samlingslokal måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för Kultur- och fritidsavdelningen.

Villkor för driftstöd för samlingslokal:

Stöd utgår i två delar, ett grundstöd och ett uthyrningsbaserat stöd. Uthyrningsstödet har två stödnivåer. För studiecirklar och ungdomsverksamhet ges ett högre belopp. För att stöd skall utgå skall lokalen ha varit uthyrd till extern hyresgäst vid minst 12 tillfällen utöver den egna verksamheten det senaste året och att sökande lämnar in ekonomisk redovisning och övriga årsmöteshandlingar. Stöd utgår inte för uthyrning till fasta hyresgäster eller turistlogi. Samtliga uthyrningar skall kunna verifieras. Organisationen kan riskera att mista sitt kommunala stöd om den upplåtit sin lokal till sådan ungdomsverksamhet eller arrangemang som inte är drogfritt.

  • Sista ansökningsdag är den 31 mars.
  • Bidrag betalas ut tidigast 30 april och senast v. 45.
  • Utbetalning sker när föreningens årsmöteshandlingar är komplett inskickade.
  • Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa