Politiskt förtroendevald - lämna intyg om anställning och lön

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald med anställning kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträden och förrättningar, enligt regelverket för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

Egenföretagare ska INTE lämna intyg om anställning, eftersom ersättning ges utifrån schablon eller genom att underlag från t.ex. Skatteverket bifogas i samband med begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Enligt regelverkets kapitel 3.9 ställs krav på intyg från arbetsgivaren om den anställdes lön. Intyg ska lämnas vid ingången av varje år, om inkomsten förändras samt vid byte av arbetsgivare.
Denna e-tjänst används av förtroendevald med anställning för att lämna sådant intyg.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med en eller flera sammanträden/förrättningar sker i e-tjänsten Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa