God man, förvaltare - köp eller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gäller överförmyndarnämndens samtycke till ställföreträdares köp/försäljning av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt för huvudmans räkning.

Om en huvudman har förmågan att företräda sig själv vid köp eller försäljning av fast egendom, bostadsrätt m.m. ska denne själv underteckna kontraktet och överförmyndarnämndens samtycke behövs inte.

Om en huvudman saknar förmåga att företräda sig själv och detta framgår av läkarintyg, skriver ställföreträdare under kontraktet för huvudmans räkning. Ställföreträdare är i dessa fall behörig sökande. Överförmyndarnämndens samtycke inhämtas till försäljningen. Inget tillstånd krävs innan köp/försäljning.

Står huvudman under förvaltarskap, ska ställföreträdare skriva under kontraktet och överförmyndarnämnden ge samtycke.

Glöm inte att eventuell försäljningslikvid ska sättas in på spärrat konto.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa