Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland - beställning

LÄS MER

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse på Gotland. Biståndshandläggare använder e-tjänsten för att skicka beställning till Region Gotland. Observera att följande gäller:

  • Beställningen ska ha inkommit till Region Gotland senast 14 dagar innan personens ankomstdatum.
  • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut.
  • Om personen väljer privat utförare (enskild regi) görs beställningen direkt till den utföraren. Samtliga privata utförare av hemtjänst på Gotland presenteras på www.gotland.se/hemtjanst. Dock ska beställning av trygghetslarm och insatser på natten (kl. 22.00-07.00) alltid ske till Region Gotland via den här e-tjänsten.

 

Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via annan e-tjänst:
Beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa