Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland - beställning

LÄS MER

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse på Gotland. Region Gotland har valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Om brukaren väljer Region Gotlands egen regi använder biståndshandläggare i hemkommunen e-tjänsten för att skicka beställning och om brukaren väljer privat utförare (enskild regi) görs beställningen direkt till den aktuella utföraren. Dock ska beställning av trygghetslarm och insatser på natten (kl. 22.00-07.00) alltid ske till Region Gotland via den här e-tjänsten.

Samtliga utförare av hemtjänst på Gotland presenteras här:
Se och jämför utförare av hemtjänst på Gotland

Observera att följande gäller:

  • Beställningen ska ha inkommit till Region Gotland senast 14 dagar innan personens ankomstdatum.
  • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut.
     

Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via annan e-tjänst:
Beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa