Vatten- och avloppsgranskning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vatten- och avloppsgranskning ska alltid göras inför alla grävningsarbeten. Den här tjänsten används för VA-granskning när arbetet sker på icke kommunal mark.

För grävningsarbeten (inkl VA-granskning) på kommunal mark hänvisas till e-tjänst Grävtillstånd och TA-plan.

Region Gotlands teknikförvaltning  genomför vatten- och avloppsgranskningar (VA-granskning), vilket vilket alltid skall göras inför alla grävningsarbeten.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa