Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland - beställning

LÄS MER

Socialförvaltningen på Gotland har ansvar för basal hemsjukvård i ordinärt boende. Vid tillfällig vistelse på Gotland ska hemkommunen/hemregionen beställa insatser via denna e-tjänst enligt följande villkor:

  • Beställningen ska ha inkommit till Region Gotland senast 14 dagar innan personens ankomstdatum.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut. För insatser debiteras hemkommunen/hemregionen 700 kronor per besök.
  • Hemsjukvården kontaktar vid behov beställande kommun/region för praktisk planering.

 

Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via annan e-tjänst:
Beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa