Arrangemangsstöd 2024 - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om stöd för arrangemang inom kulturområdet. Detta stöd utlyses i tre omgångar under 2024:

 • 21 november 2023 - 20 januari 2024
 • 21 januari 2024 - 20 april 2024
 • 21 april 2024 - 20 augusti 2024

Med reservation för eventuella ändringar.

I e-tjänsten behöver du svara på många frågor och det kan vara svårt att slutföra ansökan i en och samma session. Loggar du in med e-legitimation så kan du spara påbörjad ansökan, och på så vis fortsätta vid ett annat tillfälle. Loggar du in med e-legitimation på nytt hittar du sedan din påbörjade ansökan under "Mina sidor".

Ansökan måste skickas in i god tid innan arrangemanget startar. Vid särskilda skäl kan även ansökan för arrangemang behandlas med kortare varsel, kontakta:

 • Uppgifter för sökande kulturskapare eller kulturorganisation
  Kontonummer (inkl. clearingnummer) eller eller Plus/bankgirouppgifter.
  Organisationsform.
  Kontaktuppgifter till dig som fyller i formuläret.

 • Information om arrangemanget
  Presentera idén (max 500 ord): Vad handlar arrangemanget om och vad är syftet, vad vill du/ni uppnå?
  Är innehållet egenproducerat och nytt?
  Vilka medverkar i arrangemanget (musiker, skådespelare, dansare, regissör, utställare osv)
  Har ni några samarbetsparter (t ex studieförbund, bygdegårdsföreningar, andra lokala aktörer) och i så fall vilka? Hur många ideella timmar beräknar ni investera i arrangemanget?

 • Vilka konstområden berörs?

 • Var på Gotland genomförs arrangemanget?
  Visby eller norra/södra gotland

 • Plats, adress, lokal för arrangemanget?
  På vilken plats och/eller vilken lokal hålls arrangemanget? Adress.
  Hur tillgänglig är platsen (parkeringsplats, busstation, ramp, toalett, hörslinga…)?

 • När ska arrangemanget genomföras?
  Stöd prioriteras för arrangemang för barn och unga samt arrangemang under vecka 33-24. Från – till.

 • Vilka målgrupper riktar ni er till ?
  Barn/ungdomar/unga vuxna är särskilt prioriterade
  Uppskattat antal deltagare Uppskattat antal deltagare utifrån åldersgrupp

 • Hur ska ni marknadsföra arrangemanget?
  Det är viktigt för Region Gotland att arrangemanget synliggörs så att så många som möjligt ges möjlighet att delta.

 • Hur arbetar du/ni med miljömässig hållbarhet?
  Miljömässig hållbarhet kan till exempel handla om resor, materialval eller dylikt.

 • Hur arbetar du/ni med social hållbarhet?
  Social hållbarhet kan till exempel handla om jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

 • Budget
  Lista alla kostnader först. Därefter listas intäkterna, alltså finansieringen.
  Den del som inte täcks av övriga intäkter blir det stödbelopp ni söker (räknas ut automatiskt). När summan för kostnaderna motsvarar intäkterna kan du gå vidare i ansökningsformuläret.

 • Anpassning
  Går arrangemanget att genomföra även om inte samtliga sökta stöd beviljas?

 • Bilagor
  Här kan du ladda upp frivilliga bilagor, t ex ytterligare projektbeskrivning, CV, länkar till hemsida/youtube/instagram eller budget i annat format.

 • Årsmöteshandlingar - obligatorisk bilaga för kulturorganisation
  Om du/ni ingår i Region Gotlands föreningsregister ska årsmöteshandlingar laddas upp snarast efter årsmötet via InterBookGo (länk). Årsmöteshandlingarna ska innehålla följande undertecknade handlingar: Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll.

 

Frågor om e-tjänsten

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelseförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa