Tryckningsstöd - ansökan

LÄS MER

Tryckningsstödet ges till utgivning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland.

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Vi behandlar ansökningarna vid två tillfällen varje år, ansökningar som inkommit före den 31 mars respektive 30 september. Besked ges ca två veckor efter dessa datum.  Det kommer in många ansökningar varje år och vi måste därför göra ett urval.

Läs mer om tryckningsstöd och urvalskriterier på Region Gotlands webbplats

Till ansökan ska två bilagor bifogas:

  • En bilaga med en eller flera provsidor av din publikation
  • En bilaga med innehållsförteckning eller disposition

För frågor kontakta:

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa